Vidablicksvägen 2 123 52 Farsta Tel: 08 707 97 20 Mob: 070 666 69 08  E-post: hepehundskola@telia.com